Reglene for å jobbe i Norge

I utgangspunktet kan alle EU/EØS-borgere jobbe i Norge, og ved flytting begynne å jobbe med en gang. Det som derimot er viktig å huske på, er at om du skal jobbe og bo lenger enn tre måneder i Norge, så må du registrere deg hos politiet, og dette er helt gratis å gjøre. Det finnes unntak av denne regelen og dette gjelder svenske, danske, islandske og finske statsborgere, som kun må melde flytting til folkeregisteret.

Dersom du ikke har registrert deg hos politiet og skal jobbe, må du få et ansettelsesbevis/kontrakt fra arbeidsgiver, og fremvise dette til politiet ved registrering. Det er arbeidstaker selv som må registrere seg, men arbeidsgiver kan legge til rette ved å bestille time hos politiet og ved å legge inn opplysninger i søknadsportalen (som er den offisielle søknadsportalen for personer som vil bo og jobbe i Norge). Her blir det da registrert søknadsskjema for besøksvisum, oppholdstillatelse, reisedokument eller eventuelt norsk statsborgerskap.

Flytte til Norge

Dersom du planlegger å bo i Norge lenger enn seks måneder, må du melde flytting til Norge senest åtte dager etter ankomst, og du vil da få et norsk fødselsnummer. Skal du bo mindre enn seks måneder i Norge, skal du ikke melde flytting, og du vil da kun få et midlertidig identifikasjonsnummer (D-nummer). Dette gis til utenlandske statsborgere som skal oppholde seg i Norge i mindre enn seks måneder. Er du sokkelarbeider eller sjømann skal du ha et D-nummer uansett.

For å melde flytting må du gå til det nærmeste skattekontoret for å levere en innflyttingsmelding, og bli ID-kontrollert. Ved ID-kontroll må EU/EØS-borgere ha med pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Denne regelen gjelder også norske statsborgere som flytter tilbake til Norge. Når Skatteetaten har registrert flyttingen, vil du få et brev i posten, og dette kommer da til din folkeregistrerte adresse. Det er derfor viktig å merke postkassen din godt med navn.

Krav for å få jobbe i Norge

Alle EU/EØS-borgere kan jobbe, studere og bo i Norge fritt. Men ved opphold lenger enn tre måneder må du registrere deg hos politiet, og levere inn relevant informasjon på søknadsportalen, bestille time hos politiet og ta med gyldig ID-kort/pass. Når du har fått jobb skal du registrere deg som EU/EØS-borger som er arbeidstaker, og må igjen forhåndsregistrere deg på søknadsportalen og deretter møte opp hos politiet. Dersom du ikke innen seks måneder får deg jobb, må du reise ut av Norge.

Men du kan når som helst reise inn igjen til Norge for å søke jobb. Du kan oppholde deg i Norge i seks måneder, men må igjen innen tre måneder etter ankomst Norge melde deg hos politiet. Du kan fritt bytte både jobb og arbeidsgiver, eller eventuelt ha flere arbeidsgivere. Du kan fritt ta med deg familien din, men de må også registrere seg. Etter fem år i Norge kan du få varig oppholdstillatelse.

Registrering

Alle EU/EØS-borgere kan med gyldig identifikasjonspapir/pass komme til Norge og være her i inntil tre måneder. I denne perioden har du i utgangspunktet ingen rett på trygdeytelser, og du må heller ikke registrere deg. Ved opphold lenger enn tre måneder så må du registrere deg og kunne dokumentere at du faller innen spesifikke kategorier. Du må blant annet være enten arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, være familiemedlem til en EØS/EU-borger med oppholdsrett, eller være i stand til å forsørge deg selv.

Ved registrering skal EØS-borgere legge fram dokument på at alle vilkår er oppfylt. Og kravene som må være innfridd er blant annet at det er et reelt arbeidsforhold. Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver står fritt til å bestemme over arbeidstakers arbeidsoppgaver. Arbeidsomfanget må ha et vist omfang, og her foretas det en individuell vurdering i hvert enkelt arbeidsforhold. Lønnsbetingelser, arbeidstid og andre deler av arbeidsforholdet står her sentralt, og det er arbeidsforholdet som blir vurdert og ikke kontrakten.

Hva skjer om du mister jobben?

Ved tap av jobb og dersom du har jobbet i minst ett år kan du fortsette å bo i Norge, og søke etter jobb så lenge du vil. Men det forutsetter at du ikke har sagt opp jobben selv og har meldt deg hos NAV som arbeidssøkende. Har du jobbet mindre enn ett år i Norge kan du fortsette å bo og å søke jobb, men dette kun i seks måneder. Ved midlertidig uførhet kan du bli så lenge du vil.

Oppsummering

Alle EU/EØS-borgere kan fritt komme til Norge for å jobbe, men om du skal oppholde deg lenger enn tre måneder er det viktig å huske å registrere deg hos politiet. Slik får du utlevert enten et norsk fødselsnummer eller et midlertidig identifikasjonsnummer (D-nummer). Skatteetaten bestiller kun D-nummer om du er skattepliktig til Norge og dersom du skal ha et skattekort. For å kunne jobbe i Norge er dette viktig å ha i orden før oppstart i ny jobb.

Leave a Comment