Om å jobbe i Norge

Det er mange som ønsker å komme til Norge for å skaffe seg jobb. Høy lønn og høy levestandard er bare to av tingene som trekker jobbsøkere til vårt langstrakte land. Det er derimot ikke like enkelt for alle å få arbeidstillatelse i Norge, og det kan være mye å sette seg inn i når det kommer til rettigheter i et arbeidsforhold, byråkratiet rundt skatt og hvordan man skal forholde seg til NAV.

Så, hvor begynner man? Er det enklest å bli ansatt i et firma eller skal en drive som selvstendig næringsdrivende? Er det greiest å søke på jobber før man reiser til Norge eller er det trygt å vente til man kommer til landet? Dette er vanlige spørsmål rundt dette temaet, og på denne siden vil vi prøve å gi svar på disse, og forhåpentligvis flere. All informasjon som finnes her er hentet fra UDI, NAV og Skatteetaten.

Hvem kan jobbe i Norge?

De aller fleste kan komme å jobbe i Norge, og det er flere kategorier man havner i som jobbsøker. Den greieste inndelingen man kan begynne med er om den som søker arbeidstillatelse kommer fra et land som er medlem i EU, eller som har EØS-avtale. Dersom du kommer fra et land utenfor EU/EØS vil du trenge oppholdstillatelse for å jobbe i Norge. Da må du først skaffe deg en jobb, noe som er enklest å gjøre etter ankomst i Norge.

Noen får konkrete jobbtilbud på forhånd og kan fullføre søknaden om oppholdstillatelse før de flytter. Dette er helt klart den beste måten å gjøre det på, da du vet hva du går til og har ingen usikkerhet rundt prosessen. Hvilken type oppholdstillatelse du må søke om varierer etter typen arbeid. Skal du reise hit før du begynner å søke jobb er det viktig å sjekke om det kreves turistvisum for innreise til Norge for landet du er statsborger i.

EU eller EØS?

Kan du klassifiseres som en arbeidssøker fra land som er medlem i EU eller land som har EØS-avtale er ting betydelig enklere. Dette siden alle som kommer fra disse landene har rett til å jobbe i Norge. Statsborgere fra Island, Sverige, Finland og Danmark trenger ikke å registrere seg hos Politiet for å arbeide i Norge, men det er krav om at det leveres flyttemelding til Folkeregisteret. Disse kan starte i jobb fra dag én i Norge.

Kommer du fra land i EU/EØS som ligger utenfor Norden kan du også flytte til Norge og starte i arbeid med én gang, men det kreves at du registrerer deg hos Politiet senest tre måneder etter ankomst. Du kan få hjelp av arbeidsgiver til å bestille time hos Politiet, men du må selv møte opp og registrere deg. Husk å få med et bevis på ansettelse fra din arbeidsgiver når du skal til Politiet (hvis du allerede har fått jobb).

Om å betale skatt i Norge

I Norge betaler vi mye skatt. Disse skattepengene går til alt fra utbygging og vedlikehold av infrastruktur, kulturstipend og til å finansiere helsetjenesten og de andre tilbudene i vår velferdsstat. Det er viktig at alle er med å betaler for at systemet skal fungere, og derfor må du som arbeidstaker i Norge registrere deg hos Skattevesenet. Utenlandske arbeidstakere må møte opp personlig hos Skattevesenet for å søke om skattekort. Dette kan deretter arbeidsgiver laste ned elektronisk før lønn skal utbetales.

Når det gjelder bruk av kjøretøy som er registrert i utlandet er det et par ting å passe på. Jobber du midlertidig i Norge og har et fast oppholdssted i ditt eget hjemland, kan du fint bruke utenlandsregistrert kjøretøy her til lands. Hvis du derimot har et fast oppholdssted i Norge er det kun ved enkelte tilfeller du kan bruke kjøretøy som ikke er registrert i Norge. Skatteetaten har et eget spørreskjema hvor du kan finne ut hva som gjelder deg.

Personnummer eller D-nummer

For å kunne bo og arbeide i Norge må du ha et personnummer, også kalt National Identity Number, eller et D-nummer. Disse er begge 11 siffer og forskjellen på dem er at D-nummeret er midlertidig mens personnummeret er permanent. Disse tallene brukes til å identifisere personer i Norge og mange bedrifter, både offentlige og de i privat sektor, vil kreve at ansatte har personnummer for å få tilgang til deres tjenester. Når du mottar personnummer skal ikke lenger D-nummeret benyttes.

Familiegjenforening

Har du et ønske om å bli værende i jobben i Norge, og ikke har fordelen av å være fra et land i EU/EØS, er det opprettet ordninger for at familiemedlemmer også kan få oppholdstillatelse. De vanligste søkerne om oppholdstillatelse på grunnlag at familiegjenforening er ektefeller av personer som oppholder seg i Norge, men også barn med foreldre i Norge, foreldre med barn i Norge, og personer som er forlovet med noen i Norge.

Leave a Comment