Godkjenning av fag- og svennebrev fra utlandet

Godkjenning av utdanning kan være helt avgjørende for både økonomi, hvilken jobb du får og andre livsavgjørende beslutninger. Derfor er det viktig at du alltid søker råd hos korrekte myndigheter. For godkjenning av utenlandsk utdanning vil det ofte være NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som er riktig kontaktpunkt. Videre skal vi se på hovedtrekk i forbindelse med godkjenning av utenlandsk utdanning tilsvarende fag- og svennebrev, men det er alltid lurt å sjekke med NOKUT.

Fag- eller svennebrev får du i Norge vanligvis etter avsluttet videregående skole innenfor et yrkesfag. Utdanningen består da av først to år på skole og så to år i lære hos en bedrift innenfor faget. Innenfor håndverksfag er det svennebrev som blir tildelt, og innenfor industrien er det fagbrev. Det finnes også måter å søke om fag- eller svennebrev basert på annen norsk erfaring. Når utdanningen er på plass kan du kalle deg fagarbeider.

Forutsetninger for å kunne søke

Det er mange fra andre land enn Norge som skulle kunne tenke seg å få godkjent sin utenlandske fagutdanning, som et svenne- eller fagbrev. Dessverre er ikke dette alltid like enkelt. For høyere akademisk utdannelse finnes det felles internasjonale systemer med for eksempel bachelor- og mastergrader. Det finnes ikke noe helt tilsvarende for fagutdanning. Dette betyr at prosessen vil kunne være mer komplisert enn for andre utdanninger og i noen tilfeller helt enkelt ikke mulig.

La oss begynne med land. Per i dag godkjenner NOKUT nemlig bare utdanninger fra Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland. Har du utdanning fra et annet land er det altså ikke mulig å søke, og per i dag er det da ikke mulig å få godkjent utdanning fra noen andre land. Ifølge NOKUT vurderer de å inkludere flere land etter hvert, men per i dag er det bare åpent for disse fem landene.

Relevante utdanninger

Også hvilken type utdanning som kan vurderes er strikt begrenset. Det er mulig å få vurdert sin utdanning innenfor følgene områder; betongfagarbeider, bilmekaniker – lette og/eller tunge kjøretøy, butikkslakter, frisør, glassfagarbeider, hudpleier, industrimekaniker, kjøttskjærer, kokk, institusjonskokk, murer, møbelsnekker, møbeltapetserer, pølsemaker, rørlegger, slakter, trevaresnekker og tømrer. Andre type utdanninger vil helt enkelt ikke bli vurdert. Det er også viktig å vite at NOKUT ikke vurderer utenlandske mesterbrev, bare svenne- og fagbrev fra landene nevnt over.

Det finnes noen minimumskrav til utdanningen. Først må det foreligge en formell dokumentasjon fra en godkjent skole eller myndighet. I tillegg må utdanningen være av minimum tre års varighet, hvorav ett år må være praksis. For at utdanningen skal godkjennes må den også være tilsvarende et norsk svenne- eller fagbrev. Dette er selvfølgelig vanskelig å ha noen formening om selv. Her kan det derfor være greit å sjekke med NOKUT før du søker.

Det du får fra NOKUT

Et ekstremt viktig poeng er at det du kan få fra NOKUT er en godkjenning av din utenlandske utdannelse opp mot tilsvarende norske svenne- og fagbrev. Det vil si at NOKUT utsteder en dokumentasjon, men ikke et norsk svenne- eller fagbrev. Det er forhåpentligvis heller ikke det som er hensikten for den som søker etter godkjenning. Med en dokumentasjon bør du uansett kunne få samme fordeler som med et norsk svenne- eller fagbrev.

Hvis du ønsker et «ekte» norsk svenne- eller fagbrev, er altså ikke godkjenning fra NOKUT veien å gå, uten at du faktisk tar utdanningen i Norge. Dette er selvfølgelig et alternativ hvis det ikke tar for mye tid for kandidaten. Med godkjenningen fra NOKUT skal dette egentlig ikke være nødvendig, men det kan være interessant for noen. For de land og fagområdene som ikke er dekket av NOKUT enda, er dette selvfølgelig et mulig alternativ.

Søknad

Selve søknaden leverer du på NOKUTs nettside – løsningen er digital og godt dokumentert. Det er viktig å være klar over at dokumentasjon må lastes opp både i original-versjon og oversatt til norsk. Prosessen å få oversatt dokumenter kan ta ganske lang tid. Det kan derfor være greit å være tidlig ute med akkurat den delen av søknaden. Videre må du følge nøye med på søknaden din, og det er greit å ha en digital postkasse for kommunikasjon.

Oppsummering

Å kunne få godkjent utdanning tilsvarende svenne- og fagbrev er en spennende mulighet for personer som kan få formalisert utdanningen sin. Det kan helt klart være en fordel for arbeidstakere fra utlandet å kunne dokumentere sin utdanning innenfor disse områdene. For arbeidsgivere vil det også kunne være en trygghet å vite at ansatte har god dokumentasjon av sin utdanning fra utlandet, godkjent av en norsk myndighet. Dette gir trygghet i arbeidslivet for begge parter.

Leave a Comment