Autorisasjon for utdanning

Dersom du har utdanning fra utlandet er det smart å søke om autorisasjon for å få den godkjent slik at du kan benytte helsepersonell-utdanningen din i Norge. De mest kjente utdanningene som trenger autorisasjon er lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ambulansemedarbeider, apotektekniker, audiograf, bioingeniør, ergoterapeut, fotterapeut, helsefagarbeider, jordmor, kiropraktor, optiker, perkusjonist, psykolog, radiograf, tannlege, tannpleier, tanntekniker, og vernepleier. Alt du trenger å vite om søknadsprosessen og hvilken dokumentasjon som trengs, kan du finne på Helsedirektoratets nettsider.

Tiden det tar for behandling av søknaden varierer. Dersom du har fullført utdanningen din i et nordisk land, tar behandlingstiden rundt åtte uker. Innen EU/EØS tar behandlingstiden opptil fire måneder. Hvis utdanningen er fullført utenfor EU/EØS tar behandlingstiden opptil syv måneder. Det er viktig å være oppmerksom på at dersom søknaden for eksempel mangler viktig informasjon eller dokumentasjon, kan behandlingstiden være betydelig lenger. Dobbeltsjekk alltid at du har alt av nødvendig dokumentasjon klart når du sender inn søknaden.

Søknadsprosess

Vær oppmerksom på hva slags dokumentasjon som er nødvendig før du søker, for en raskere og mer smidig søknadsprosess. Søkere uten norsk personnummer må også benytte seg av søknadsportalen Altinn, hvor de kan velge den aktuelle innloggingssiden. Alle søkere må ha en skannet fargekopi av passet sitt, og dersom du ønsker å gi en person autoritet til å gjøre søknaden for deg, må du fylle ut et dokument som finnes på helsedirektoratet sine hjemmesider.

Dersom du har fullført utdanningen din fra et av de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland, og Island), må alle dokumentene være skannede fargekopier av originalene og rotert den riktige veien. Hvis et dokument inneholder flere sider, er det ønskelig at de blir lastet opp som et enkelt dokument. Helsedirektoratet kan i ulike tilfeller be om ytterligere dokumenter dersom de trenger mer informasjon, eller hvis noe av informasjonen som er lastet opp ikke er fullt forståelig.

Utdanning fra EU/EØS

Dersom du har fullført utdanningen din fra et EU/EØS-land, må alle opplastede dokumenter være fargekopier av originalene og rotert den riktige veien. Det samme gjelder her, at hvis dokumentet inneholder flere sider er det ønskelig at de blir lastet opp som et enkelt dokument. Dersom du har fullført utdanningen din i et av de følgende landene, er du pliktig i å fullføre turnus i Norge; Danmark, Island, Irland, Italia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Storbritannia, og Sverige.

Dersom du har fullført utdanningen din utenfor et EU/EØS-land, er det påkrevd at alle dokumenter er skannede fargekopier av originalene, og rotert riktig vei. Dersom dokumentet inneholder flere sider, skal det bli opplastet samlet som ett dokument. Diplom, karakterutskrift, og en detaljert oversikt over pensum som viser de spesifikke emnene fullført i studieløpet må lastes opp. Søkere må verifisere sitt eksamensbevis og karakterutskrift gjennom den elektroniske porteføljen for utdanningskommisjonen for utenlandske studenter i Norge.

Ytterligere dokumentasjon

For de som har fullført utdanning i land som Afghanistan, Kongo, Irak, Liberia, Sierra Leone, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo, USA, Jemen, Eritrea, Etiopia, Filippinene (unntatt sykepleier / assisterende sykepleier), Ghana, Hong Kong, Kamerun, Nigeria og Sudan, er det obligatorisk at diplom og karakterutskrift sendes fra utdanningsinstitusjonen direkte til Helsedirektoratet. Vennligst merk: Dette er ikke aktuelt for søkere som har utdannet seg som lege, siden dette bekreftes gjennom ECFMG. Kontaktinformasjon til minst én person ved utdanningsinstitusjonen må vedlegges.

Tilleggskrav for språk ved utdanning utenfor EØS og Sveits, gjøres ved å fullføre to steg. Først må søkerne laste opp søknad med de nødvendige dokumentene for å få utdanningen evaluert på lik linje som norsk utdannelse. Nødvendige dokumenter for søknaden kan finnes under «Alle profesjoner». Etter dette må språkkunnskaper dokumenteres på et B2-nivå, og et kurs for norske helsetjenester, norsk helselovgivning og samfunn fullføres. I tillegg må et kurs for sikker håndtering av legemidler fullføres.

Kostnader for utførelse av kurs og tester

Kostnadene for kursene og testene må dekkes av søkeren. Tilleggskravene må være oppfylt før autorisasjon kan bli gitt. Kravene må være fullført og bestått innen en periode på tre år, fra og med du mottar en bekreftelse. Innenfor denne tidsperioden har du tre forsøk på å fullføre hvert av kravene. Den norske språktesten er på et avansert nivå, også kjent som «Bergenstesten». Dette kan også bli fullført ved å dokumentere svensk eller dansk på samme nivå.

Kurs for norske helsetjenester, helselovgivning og samfunn

Du må som nevnt ovenfor fullføre et kurs og bestå en test innen norske helsetjenester, helselovgivning og samfunn. Kurset gir kunnskaper og forståelse om norske helse- og omsorgstjenester, relevant lovgivning, kulturell forståelse og nasjonale prioriteringer. Dette kan gjøres på Folkeuniversitetet og OsloMet på vegne av Helsedirektoratet, og blir tilbudt hvert vår- og høstsemester. Hvis du allerede har bestått kurset, må du legge ved dokumentasjon av dette når du søker om autorisasjon. Folkeuniversitetet og OsloMet gir mer informasjon angående dette på sine nettsider.

1 thought on “Autorisasjon for utdanning

Leave a Comment