Arbeidstakere som ikke er EU/EØS-borgere

Når du er i prosessen med å få deg jobb og flytte til Norge, ligger det til grunn flere retningslinjer og lover du må følge. Dersom du er borger i et land som ligger utenfor EU/EØS, er det spesielt viktig at du husker på at du som regel er nødt til å ha en oppholdstillatelse for arbeid. Disse tillatelsene varierer etter hva slags utdanning du har og hva slags arbeid du ønsker å utføre.

Hovedregelen er at du er nødt til å søke Utenriksdepartementet om en eller annen form for oppholdstillatelse, før du kan flytte til og arbeide i Norge. Det finnes unntak, slik som for NATO-ansatte og diplomater, og for enkelte arbeidsgrupper som ikke skal oppholde seg og arbeide i landet i mer enn tre måneder. Disse arbeidstakerne må som regel kun søke et besøksvisum. Det er viktig å huske på at dette unntaket ikke inkluderer sesongarbeidere.

Faglærte arbeidssøkere

Du kan søke som om oppholdstillatelse som faglært, det vil si at du har fullført høyere utdanning slik som sykepleier eller ingeniør, eller at du har fullført fagutdanning som for eksempel snekker eller elektriker. Det finnes flere underkategorier innen denne formen for oppholdstillatelse, som blant annet faglærte arbeidstakere med arbeidsgiver i Norge, ansatte i internasjonale selskap som skal på oppdrag til den norske delen av selskapet, ansatte i et selskap i utlandet som skal ha et oppdrag i Norge, eller offshore-arbeidere.

Det er også mulig å søke etter en arbeidssøker-tillatelse der du får svar på om du kan komme til Norge for å søke etter arbeid. I noen spesielle tilfeller kan du få oppholdstillatelse til å være i Norge og søke jobber dersom du er faglært. Denne typen oppholdstillatelse innvilges kun for seks måneder av gangen. Den krever også at du i disse seks månedene må ha nok penger å leve for, en sum som fastsettes av den norske staten.

Sesongarbeidere og sjøfolk

I de tilfellene der du skal være ferievikar eller gjøre sesongarbeid innen skogbruk, landbruk, fiskeindustri eller turisme, kan du søke om en tillatelse for sesongarbeid. Du må ha fått et konkret tilbud om jobb før du søker om oppholdstillatelse. Jobben må være heltid i hele perioden du skal oppholde deg i Norge, og du må være fylt 18 år. Du behøver ikke å være faglært. Snekring, maling og annet håndverk regnes ikke som sesongarbeid.

Er du sjømann kan du søke om tillatelse til å arbeide for sjøfolk. Denne tillatelsen er også inndelt i forskjellige underkategorier, som norske skip som kjører mellom norske havner, utenlandsk-registrerte skip i internasjonal trafikk, utenlandske skip som kjører mellom norske havner, samt mannskap på skip i opplag. Dersom du arbeider på et norskregistrert skip som kjører mellom en norsk og en utenlandsk havn, trenger du ikke oppholdstillatelse. Dette gjelder også dersom du arbeider på f.eks. et cruiseskip registrert i utlandet.

Utveksling, organisasjonsarbeid og forskning

Om du skal på utveksling, arbeide i en organisasjon, er kunstner, artist eller musiker, kan du søke om en tillatelse som omfatter utveksling, kultur- og organisasjonsarbeid. Dette inkluderer de som er ansatt i en humanitær, religiøs eller ideell organisasjon, og er deltakere i fredskorps, eller arbeidende gjester i landbruket. Disse oppholdstillatelsene har alle spesielle krav til bevisførsel, og det er viktig at du under oppholdet i Norge ikke jobber utenfor gitt arbeidstillatelse. Dette må dokumenteres av arbeidsgiver.

Er du forsker eller skal ha/gi opplæring innen et spesifikt fagfelt, kan du søke om en tillatelse for opplæring og forskning. Dette gjelder for forskere med egne midler som ikke har norsk arbeidsgiver, og praktikanter som er under utdanning og skal være praktikant i Norge. Denne tillatelsen baserer seg på at du har et gitt felt du skal forske innenfor, eller en allerede tilbudt stilling som praktikant ved en norsk utdanningsinstitusjon. Det er også mulig å søke tillatelse for utdanning.

Ansatt i et selskap innenfor EU/EØS

Om du er ansatt i et selskap i et EU/EØS-land som har en kontrakt med et norsk firma om å gjøre et oppdrag i Norge, kan du søke om oppholdstillatelse heretter. Det krever at du har fast stilling i selskapet, og har lovlig opphold i det EU/EØS-landet arbeidsgiveren din er etablert i. Om du får innvilget en slik tillatelse, kan du få oppholdskort for et år av gangen. Og om du ønsker å bli lenger, kan du søke på nytt.

Unntak for oppholdstillatelse – mindre enn tre måneder

Tidligere ble det nevnt grupper som ved opphold på mindre enn tre måneder var unntatt kravet om oppholdstillatelse. Disse inkluderer forskere og forelesere, ansatte i internasjonale selskap, tekniske eksperter, handels- og forretningsreisende, leger, religiøse forkynnere, idrettsutøvere med støtteapparat, journalister og fotografer, personell på fly i internasjonal trafikk, personell på utenlandske tog, buss eller lastebil i internasjonal trafikk, mannskap på skip i opplag og turistguider. Selv om disse gruppene ikke er nødt til å søke oppholdstillatelse, kan det hende de må søke besøksvisum.

Leave a Comment