Godkjenning av fag- og svennebrev fra utlandet

Godkjenning av utdanning kan være helt avgjørende for både økonomi, hvilken jobb du får og andre livsavgjørende beslutninger. Derfor er det viktig at du alltid søker råd hos korrekte myndigheter. For godkjenning av utenlandsk utdanning vil det ofte være NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som er riktig kontaktpunkt. Videre skal vi se på … Read moreGodkjenning av fag- og svennebrev fra utlandet

Faglig godkjenning

Høyere utdanning fra utlandet må i enkelte tilfeller gjennom en prosess for å bli faglig godkjent. Prosessen vurderer om utdanningen kan likestilles med et bestemt norsk fag, profesjonsutdanning eller en grad. Det krever at du leverer komplett dokumentasjon fra det tidligere studiet, med alt fra kursbeskrivelser til avhandlinger, og skjer kun ved enkelte læresteder. Det … Read moreFaglig godkjenning

Autorisasjon for utdanning

Dersom du har utdanning fra utlandet er det smart å søke om autorisasjon for å få den godkjent slik at du kan benytte helsepersonell-utdanningen din i Norge. De mest kjente utdanningene som trenger autorisasjon er lege, sykepleier, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ambulansemedarbeider, apotektekniker, audiograf, bioingeniør, ergoterapeut, fotterapeut, helsefagarbeider, jordmor, kiropraktor, optiker, perkusjonist, psykolog, radiograf, tannlege, tannpleier, tanntekniker, … Read moreAutorisasjon for utdanning

Registreringsordningen for EU/EØS-borgere

Alle EU/EØS-borgere kan når som helst komme til Norge, men ved opphold som varer lenger enn tre måneder er det et krav om at du må registrere deg hos politiet. Du kan starte med å jobbe umiddelbart, men du må senest tre måneder etter ankomst ha registrert deg som arbeidstaker gjennom EU/EØS-borger som jobber i … Read moreRegistreringsordningen for EU/EØS-borgere

Hvem kan jobbe i Norge?

Mange bransjer og virksomheter i Norge er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å dekke sine drifts- og aktivitetsbehov. Det er utvilsomt at arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet og norske virksomheter viktig kompetanse, og er helt sentrale for å dekke arbeidskraftsmangel i flere sektorer. Det antas at det er rundt 200 000 arbeidsinnvandrere i Norge, hvorav … Read moreHvem kan jobbe i Norge?